Over kunst

Kunst: kijken, begrijpen en waarderen

Eeuwenlang had de kunst een historische functie, nadat het verhaal in de afbeelding vervat was gold de natuurgetrouwe uitbeelding als enige ware opdracht. Toen de fotografie haar intrede deed ontstond een omwenteling die het accent verlegde naar artistieke schoonheid en fantasierijke creatie.

Bekijk hieronder de video ‘Marc Stercken over kunst op TVL’ »

We moeten erin slagen de dingen onbevangen, onbevooroordeeld waar te nemen en met een heldere blik opnemen. Wie zich op de juiste manier in een kunstwerk verdiept ontdekt geleidelijk de veelvuldigheid en schoonheid van de wereld. Iedere tint van een kunstwerk wordt bepaald door zijn omgeving, iedere kleur verlangt naar zijn complement en vormt zodoende een geheel met zijn omgeving.


durerDe kunstenaar kiest uit de veelheid van indrukken vaak een hoofdvorm en maakt deze ondergeschikt aan de andere vormen. Hij maakt onderscheid tussen het wezenlijke en het onwezenlijke. Uit de werken van de kunstschilder kan men aflezen hoe hij de wereld ziet. Hij verzamelt impressies en ervaringen om daarna wat essentieel voor hem is eruit te halen. De kunstenaar bouwt langzaam zijn werk op en vertolkt op die manier zijn visie van de werkelijkheid.

Bij het bekijken, oordelen en genieten kunnen we ons een aantal vragen stellen om dieper in de leefwereld van de kunstenaar door te dringen. Lijnen verdelen de vlakken en ordenen, ze geven richting aan en hebben een bepaalde ritmiek. Kleuren kunnen in elkaar overlopen of in nauwkeurig omgrensde vlakken zijn aangebracht. Ze zijn op elkaar afgestemd of contrasteren met elkaar. Vanwaar komt het licht. Van links, van rechts, van boven of misschien uit de kleuren zelf? Welk ruimtelijk effect ontstaat er? Zijn alle partijen goed uitgebalanceerd? Op deze manier kunnen we dieper doordringen want het schilderij zelf deelt alleen datgene mee wat het te zien geeft.


cezanneTijdens het kijken gaan onze persoonlijke gevoelens meespelen en misschien leggen we er een betekenis in die het eigenlijk niet heeft. Het stilleven of landschap interpreteren wij misschien als een ode aan de vruchtbare aarde of we zien geheimzinnigheid in het landschap of we ontdekken boosaardigheid of vreugde…

Voor een goede benadering dienen we dus vrij te zijn van vooroordelen zodat we onbevangen kunnen kijken. Een kunstwerk staat op zichzelf en is maar éénmaal in die vorm door de kunstenaar geschapen. We zouden ons moeten laten leiden door ons instinct. Pas wanneer men zich tot een schilderij voelt aangetrokken kan er sprake zijn van een tweegesprek tussen kunstwerk en toeschouwer.

Al naar gelang ons karakter en temperament hebben we voorkeur voor het vertrouwde of het vreemde, houden we van lichte en vrolijke kleuren of net omgekeerd. Onze stemming op het moment van toekijken kan soms onze voorkeur bepalen. Pas wanneer we ons steeds opnieuw voelen aangetrokken, als er sprake is van contact, van interactie tussen kunstwerk en toeschouwer zal het visueel genot zijn hoogste intensiteit bereiken.

Facebooktwittergoogle_pluslinkedin